Indien er geen online afspraak meer vrij is, en het is dringend, neem dan telefonisch contact op (03/302.45.99)


Welkom, 

op deze website vindt u praktische informatie over onze praktijk.


Vakantieperiode:

SLUITIING PRAKTIJK van 1 tot 14 juli 2024.

We maken afspraken met de collega's in Kalmthout i.v.m. vervanging. 


Vraag tijdig uw voorschriften aan bij ons!


NIEUWS: 


Patiëntenstop: wegens de continue druk op de agenda, en om kwaliteitsredenen zien we ons genoodzaakt om een tijdelijke patiëntenstop in te voeren. 


Administratie:

Frequent wordt aan ons gevraagd om dringend administratie in orde te brengen. Wegens het feit dat dringende patiëntenzorg steeds voorrang krijgt, is dit niet altijd mogelijk. 

Indien het echt dringend is, kan u een afspraak maken om 'dringende administratie' in orde te brengen.