Welkom, 

op deze website vindt u praktische informatie over onze praktijk.


NIEUWS: 


We kunnen van start gaan met de planning van de corona-vaccinatie.


Patiëntenstop: wegens de continue druk op de agenda, en om kwaliteitsredenen zien we ons genoodzaakt om een tijdelijke patiëntenstop in te voeren. 

Uitzonderingen voor gezinsleden (onder 1 dak) van patiënten. 

Corona: de drie C's:

te vermijden:

- Closed rooms with poor ventilation (afgesloten, slecht geventileerde ruimtes)

- Crowds (een menigte van mensen)

- Close contact settings (hou je aan de 1.5 m afstand) 


Voor meer informatie:

https://www.info-coronavirus.be/nl/