Welkom op de website van de praktijk van Dr. Aerts en Dr. Bekkers. 

Op deze website vindt u praktische informatie over onze praktijk.

Wij zijn met vakantie van 4 tot 18 juli 2020 (vervangende artsen: zie onder vakanties-afwezigheden).


Corona-epidemie:

BELANGRIJK:

hebt u griepklachten, hoesten en koorts: BEL MET DE PRAKTIJK en geef uw gegevens door.

We gaan u terugbellen om uw situatie in te schatten. 


De  tien corona-geboden

1. Blijf thuis als je ziek bent! Dit geldt ook voor kinderen.

2. Ook wie niet ziek is, kan het virus dragen en anderen besmetten. Draag daarom je mondmasker op drukke plaatsen, in slecht geventileerde ruimten en bij de dokter.

3. Was de handen regelmatig met water en zeep.

4. Hou meer dan 1,5 meter afstand van mensen die niet in je bubbel zitten.

5. Hou je bubbels klein, ook nu ze zijn uitgebreid naar 15 personen. Doe activiteiten in de buitenlucht.

6. Wees extra waakzaam bij evenementen waar meer mensen zijn.

7. Kinderen verdienen maatregelen op maat, omdat het voor hun ontwikkeling belangrijk is dat zij vrijuit kunnen spelen met vriendjes en leren. Wees je er echter van bewust dat ook zij besmet kunnen worden en het virus kunnen overdragen op ouders of grootouders. Daarom blijft handen wassen bij kinderen erg belangrijk.

8. Blijf voorzichtig in de omgang met ouderen of mensen met onderliggende aandoening. Besef dat je niet altijd kan zien wie risicopersoon is en dat niet alleen risicopersonen ernstig ziek kunnen worden.

9. Bel je huisarts vóór je langsgaat als je koorts hebt, hoest, geur- of smaakverlies of andere op griep gelijkende klachten hebt. Breng een kind met koorts niet naar de crèche of naar school zonder uitdrukkelijke toelating van de huisarts.

10. Laat je testen wanneer de huisarts of contacttracer dat vraagt. Testen, traceren en isoleren zijn momenteel onze belangrijkste wapens tegen het virus.

        

Voor meer informatie:

https://www.info-coronavirus.be/nl/
Patiëntenstop: stand van zaken:

Er worden geen nieuwe patiënten aangenomen tot nader bericht. Dit om een goede dienstverlening aan de bestaande patiëntenpopulatie te kunnen blijven bieden. Leden van hetzelfde gezin kunnen nog wel terecht. 


Aan patiënten die op zoek zijn naar een nieuwe huisarts, raden we aan om zich te wenden tot de praktijken waar zich recent nieuwe collega's hebben gevestigd.

Overzicht huisartsen kalmthout: http://www.huisartsenkalmthout.be 


Indien we vervanging doen voor collega's, is dit steeds in overleg met de betrokken huisarts.


Dank voor uw begrip